Våra tjänster

Allt inom vattenbilning

Vattenbilning är en mycket effektiv, men samtidigt skonsam metod att avlägsna gammal skadad betong vid betongrenoveringsarbeten. Det högkoncentrerade vattentrycket avlägsnar betong och rost, men påverkar inte den befintliga armeringen. Vi kan med stor precision avlägsna precis det som ska avlägsnas, medan det i konstruktionen som fortfarande fungerar lämnas orört. Smidigt, effektivt och miljövänligt.   Vi har lång erfarenhet av alla typer av uppdrag inom vattenbilning och kan dessutom, tack vare vår stora erfarenhet, ta fram effektiva speciallösningar och specialanpassade maskiner när uppdraget kräver det.

    Vi har stor vana av vattenbilning och vattenblästring av bl a:

  • Vägar, broar och påfartsramper
  • Kajer och betongbryggor
  • P-hus, trappor, pelare och golvytor
  • Tunnlar, gruvor och schakt