WWF

Nordisk Vattenbilning stödjer Världsnaturfonden WWF:s arbete i att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

Varför har vi en valross i vår logotyp?
Det finns flera skäl till det. Först och främst tycker vi att det är ett vackert och häftigt djur. Dessutom använder de – precis som vi – jetstrålar av vatten för att få ihop till brödfödan. Tyvärr är valrossen en av de djurarter som hotas mest av klimatförändringarna och issmältning, och eftersom vi på NVB alltid verkar för en lågsiktigt hållbar miljö, har vi valt valrossen som symbol vårt miljöarbete.

Hjälp till du med
Det är enkelt och kul att stödja WWF:s arbete. Gå in på wwf.se och bli fadder åt ett djur, eller stöd deras kamp i största allmänhet. Ditt bidrag gör skillnad!